Ydelser

 

[
Ydelser og pladser

Autismetilbuddet Haslev er hjemmehørende på Teestrup Nedenvej 7 4690 Haslev
Vi har syv godkendte pladser

SL§ 104 – (aktivitets- og samværstilbud)
SL§ 107 – (midlertidigt botilbud)
SL§ 108 – (længerevarende botilbud)
SL§ 66 – (døgntilbud for børn- og unge)

Fotograf: Tobias Lønnberg og Patrick Hausted